Όροι Χρήσης

Γενικοί όροι

Ο σκοπός της λειτουργίας του ygeiadermapharm.gr είναι η λιανική πώληση των σκευασμάτων του Φαρμακείου μας (εργαστήριο παρασκευής σε συνθήκες GCP), συμπληρωμάτων διατροφής, καλλυντικών, βρεφικών ειδών, και παραφαρμακευτικών ειδών, τα οποία επιτρέπονται βάση της Ελληνικής νομοθεσίας να διακινούνται μέσω του διαδικτύου.

Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος είναι η εταιρία Δ.ΠΟΥΛΑΚΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. με έδρα τα ‘Ανω- Λεχώνια του Νομού Μαγνησίας, ΤΚ 37300, ΑΦΜ: 998950420 ΔΟΥ Βόλου. Τηλέφωνo επικοινωνίας: 2428093425

φαξ: 2428094827 και email: ygeiaderma@yahoo.com.

Οι παρόντες όροι χρήσης διέπουν τις συναλλαγές, τις αγορές, τις επιστροφές, τις συμβουλευτικές υπηρεσίες, την χρήση των δεδομένων της ιστοσελίδας,  την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την ασφάλεια των συναλλαγών του κάθε χρήστη.

Κατά την είσοδο σας ή την εγγραφή σας στην ιστοσελίδα www.ygeiadermapharm.gr θεωρείται ότι συμφωνείτε και δέχεστε ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης. Για τον λόγο αυτό παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά το παρόν κείμενο και σε περίπτωση που διαφωνείτε με μέρος ή το σύνολο των όρων επικοινωνήστε άμεσα με το ygeiadermapharm.gr

Το ygeiadermapharm.gr δύναται να τροποποιεί τους όρους χρήσης χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση παρά μόνο την δημοσιοποίηση στο ηλεκτρονικό κατάστημα με την επισήμανση της ημερομηνίας τροποποίησης.


Πνευματική Ιδιοκτησία

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας που αποτελείται από τα κείμενα, τις εικόνες, τις φωτογραφίες, τα λογότυπα τα εμπορικά σήματα και το λογισμικό, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του ygeiadermapharm.gr. Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή η αναπαραγωγή και η χρήση (ολική ή μερική) του περιεχομένου για εμπορικούς σκοπούς χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του ygeiadermapharm.gr. Επιτρέπεται η αντιγραφή και η αποθήκευση σε ψηφιακή μορφή (μόνο σε προσωπικό υπολογιστή που δεν είναι συνδεδεμένος με δίκτυο υπολογιστών) του πληροφοριακού υλικού και των φωτογραφιών στην περίπτωση που προορίζεται για προσωπική και όχι για εμπορική χρήση.


Περιορισμοί Συμπεριφοράς και Χρήσης

Οι χρήστες υποχρεούνται:

  • Να μην δημοσιοποιούν υλικό ή γενικότερα οι πράξεις που διενεργούν, να μην επιφέρουν στο ygeiadermapharm.gr ποινική ή αστική ή διοικητική ευθύνη. Απαγορεύεται η δημοσιοποίηση παράνομου, ενοχλητικού, δυσφημιστικού, καταχρηστικού, απειλητικού, χυδαίου, άσεμνου, επιβλαβούς, ή οποιασδήποτε μορφής απαράδεκτου υλικού. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τηρούν την σχετική Ελληνική και την Ευρωπαϊκή νομοθεσία και τους κώδικες πρακτικής.
  • Να παρέχουν αληθή προσωπικά στοιχεία και στοιχεία παράδοσης των προϊόντων.
  • Να μην αποκτούν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε υλικό και να μην αποθηκεύουν ή δημοσιοποιούν υλικό το οποίο προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα χωρίς την συγκατάθεση του δικαιούχου.
  • Να μην δημοσιοποιούν υλικό το οποίο περιέχει οποιαδήποτε μορφή διαφήμισης ή προβολής προϊόντων ή υπηρεσιών.
  • Να μην δημοσιοποιούν συνδέσμους οι οποίοι οδηγούν σε διευθύνσεις εκτός του ygeiadermapharm.gr

To ygeiadermapharm.gr διατηρεί του δικαίωμα να αρνηθεί τη δημοσιοποίηση υλικού που δεν τηρεί τους παραπάνω κανόνες ή θεωρείται ότι θίγει τα συμφέροντα του. Επίσης για τους ίδιους λόγους είναι δυνατό να διαγραφεί υλικό το οποίο έχει ήδη δημοσιοποιηθεί. Σε αυτή την περίπτωση οι χρήστες παρακαλούνται να μην προσπαθήσουν να επαναδημοσιοποιήσουν το συγκεκριμένο υλικό.

Σε περίπτωση που εξαιτίας κάποιας μη συμβατής πράξης ενός χρήστη, το ygeiadermapharm.gr υποχρεωθεί να καταβάλει οποιαδήποτε μορφής αποζημίωση, τότε ο συγκεκριμένος χρήστης υποχρεούται να καταβάλει το ποσό αυτό στο ygeiadermapharm.gr.


Περιορισμός Ευθύνης

Το ενημερωτικό περιεχόμενο του ygeiadermapharm.gr το οποίο αποτελείται από κείμενα, φωτογραφίες και βίντεο αντλείται από έγκυρες πηγές και αφού επεξεργαστεί από εξειδικευμένο και επιστημονικό προσωπικό αναρτάται στον δικτυακό τόπο. Το ygeiadermapharm.gr καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το υλικό αυτό να είναι έγκυρο και χρηστικό, χωρίς ωστόσο να ευθύνεται για οποιαδήποτε ανακρίβεια ή λανθασμένης ενημέρωση που προέρχεται από το εν λόγω υλικό. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί οποιοδήποτε σχετικό πρόβλημα καλούνται οι χρήστες να ενημερώσουν άμεσα το ygeiadermapharm.gr ώστε να ελέγξει και να διορθώσει το υλικό.

Το πληροφοριακό υλικό που είναι αναρτημένο στο ygeiadermapharm.gr όπως και οποιαδήποτε συμβουλευτική υπηρεσία παρέχεται μέσω τηλεφώνου, ή μέσω των καναλιών ανταλλαγής μηνυμάτων από έμπειρους και εξειδικευμένους επιστήμονες, έχει μόνο πληροφοριακό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις ιατρικές συμβουλές και γνωματεύσεις. Σε περίπτωση δε, που ο χρήστης ακολουθεί ιατροφαρμακευτική αγωγή ή είναι έγκυος, θα πρέπει, πριν από την χρήση οποιουδήποτε διατροφικού σκευάσματος να πάρει την έγκριση του θεράποντος ιατρού του.

Παρενέργειες προϊόντων

Το ygeiadermapharm.gr δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για τυχόν παρενέργειες των προϊόντων λόγω μη ενδεδειγμένης χρήσης ή υπερδοσολογίας ή δυσανεξίας του χρήστη ή αλληλεπίδρασης με άλλο σκεύασμα. Επίσης δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σε περίπτωση αναποτελεσματικού ή ελαττωματικού προϊόντος. Στην τελευταία περίπτωση η ευθύνη του ygeiadermapharm.gr περιορίζεται στην αντικατάσταση του προϊόντος σύμφωνα με τους αντίστοιχους όρους και προϋποθέσεις επιστροφής.

Ελλείψεις διαθεσιμότητας

Το ygeiadermapharm.gr διαθέτει μία δυναμική γκάμα προϊόντων, διατηρώντας ένα μεγάλο ποσοστό αυτών, σε απόθεμα. Οι αποστολές εκτελούνται από 1 έως 3 ημέρες από την στιγμή εισόδου της νέας παραγγελίας στο σύστημα. Σε ελάχιστες περιπτώσεις που δεν είναι δυνατό να τηρηθούν τα ανωτέρω χρονικά όρια οι πελάτες ενημερώνονται εγκαίρως για την πιθανή καθυστέρηση και τους δίνεται η δυνατότητα της ακύρωσης ή της τροποποίησής της παραγγελίας.

Αδυναμία παροχής υπηρεσιών

Το ygeiadermapharm.gr καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι υπηρεσίες του να είναι διαθέσιμες εντός των ωραρίων και των καθορισμένων χρονικών ορίων. Ωστόσο δεν λαμβάνει καμία ευθύνη στην περίπτωση αδυναμίας εκπλήρωσης οποιαδήποτε υπηρεσίας που οφείλεται σε υπαιτιότητα των ταχυμεταφορικών εταιριών που συνεργάζεται, ή δυσλειτουργίας του παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου, ή του παρόχου διαδικτυακής φιλοξενίας ή του παρόχου επεξεργασίας διαδικτυακών πληρωμών ή του παρόχου ηλεκτρικού ρεύματος ή του παρόχου τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.


Κακόβουλα λογισμικά

Το ygeiadermapharm.gr χρησιμοποιεί επαγγελματικά εργαλεία και λογισμικά για την συνεχή –εικοσιτετράωρη – επιτήρηση και αποτροπή κακόβουλων λογισμικών από τον κώδικά του. Ωστόσο σε καμία περίπτωση δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για την πιθανή μόλυνση από τέτοιου είδους λογισμικά του εξοπλισμού των χρηστών. Σε κάθε περίπτωση συνίσταται κατά την σύνδεση σας στο ygeiadermapharm.gr να έχετε εγκατεστημένο στον εξοπλισμό σας ένα έγκυρο και ενημερωμένο λογισμικό antivirus.

Αστική ευθύνη λόγω απώλειας κερδών

Οι πωλήσεις που πραγματοποιούνται αφορούν προϊόντα που προορίζονται για προσωπική χρήση. Το ygeiadermapharm.gr δεν αναλαμβάνει καμία αστική ευθύνη που οφείλεται σε απώλεια κερδών, ή απώλεια φήμης και πελατείας.


Προσωπικά δεδομένα

Η συλλογή και η διαχείριση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών από το ygeiadermapharm.gr, υπόκεινται στους παρακάτω όρους καθώς επίσης και στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο, σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως εκάστοτε ισχύει.

Οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος. Το ygeiadermapharm.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής μέρους ή του συνόλου των όρων διαχείρισης προσωπικών δεδομένων σύμφωνα πάντα με το εκάστοτε ισχύον νομικό πλαίσιο. Συνεπώς, οι παρόντες όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Οι χρήστες του ygeiadermapharm.gr καλούνται να ελέγχουν συνεχώς ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.

Προσωπικά δεδομένα είναι τα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή της επικοινωνίας με ένα άτομο. Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγονται από το ygeiadermapharm.gr εξαρτώνται από την υπηρεσία την οποία ζητείται κάθε φορά από τον χρήστη και μπορεί να είναι όνομα, επώνυμο, στοιχεία διεύθυνσης, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση.

Το ygeiadermapharm.gr συλλέγει διατηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα μόνο όταν οι ίδιοι εκουσίως τα παρέχουν, για τους εξής σκοπούς:

  • Για την παροχή των υπηρεσιών του ygeiadermapharm.gr (αποστολή προϊόντων και διαφημιστικού υλικού),
  • Την διαφημιστική προβολή προϊόντων,
  • Την ενημέρωση των χρηστών για νέα προϊόντα,
  • Οποιαδήποτε έρευνα έχει σχέση με τον σκοπό λειτουργίας του ygeiadermapharm.gr. 

Υπεύθυνος συλλογής και επεξεργασίας των άνωθεν δεδομένων είναι αποκλειστικά το ygeiadermapharm.gr και τα δεδομένα διατηρούνται με ασφάλεια σε εξοπλισμό εντός της έδρας της εταιρίας. Το ygeiadermapharm.gr δηλώνει ρητά ότι δε θα διαθέσει προς πώληση ή άλλως διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των χρηστών προς τρίτους που δεν σχετίζονται με την εταιρία χωρίς την συγκατάθεση των χρηστών, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Ο κάθε χρήστης έχει δικαίωμα στην πλήρη πρόσβαση των προσωπικών του δεδομένων και την ενημέρωση για την επεξεργασία αυτών. Επίσης έχει δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να διορθώσει, τροποποιήσει και διαγράψει τα προσωπικά του δεδομένα.


Ασφάλεια Συναλλαγών

Για την ασφάλεια των συναλλαγών σας το ygeiadermapharm.gr χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο SSL με κρυπτογράφηση 128bit. Με αυτό τον τρόπο όλες οι συναλλαγές σας συμπεριλαμβανομένου και του αριθμού της πιστωτικής σας κάρτας κρυπτογραφείται ώστε να μην μπορούν να διαβαστούν κατά την μεταφορά τους στο διαδίκτυο. Η ψηφιακή πιστοποίηση πραγματοποιείται από την εταιρία Verisign που αποτελεί τον πλέον αξιόπιστο φορέα για την ασφάλεια των συναλλαγών σε παγκόσμιο επίπεδο.

Οι παρόντες όροι πώλησης ισχύουν για όλα τα προϊόντα που προμηθεύεστε από το YGEIADERMAPHARM, του οποίου η έδρα βρίσκεται στα Άνω Λεχώνια Μαγνησίας, Ελλάδα (εφεξής “Προμηθευτής” ή “εμείς” ή “μας”).

Μόλις κάνετε την παραγγελία σας, θα σας αποστείλουμε επιβεβαίωση ότι την έχουμε λάβει. Αυτή η επιβεβαίωση δεν συνεπάγεται ότι έχουμε αποδεχθεί την παραγγελία σας.

Εάν αποδεχθούμε την παραγγελία σας, θα σας ενημερώσουμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ότι την έχουμε αποδεχθεί πριν σας στείλουμε τα προϊόντα. Εάν δεν είμαστε σε θέση να αποδεχθούμε την παραγγελία σας (αν για παράδειγμα κάποια προϊόντα δεν είναι διαθέσιμα), θα σας ενημερώσουμε μέσω τηλεφώνου ή e-mail.

Σε περίπτωση που, αφού αποδεχτούμε την παραγγελία σας, διαπιστώσουμε ότι τα προϊόντα που έχετε παραγγείλει δεν είναι διαθέσιμα ή ότι υπήρξε σφάλμα τιμολόγησης στο δικτυακό τόπο μας αναφορικά με τα προϊόντα που έχετε παραγγείλει, διατηρούμε το δικαίωμα να μην σας αποστείλουμε τα εν λόγω προϊόντα και να σας προσφέρουμε επιστροφή χρημάτων ή άλλα προϊόντα σύμφωνα με τους κάτωθι όρους 

Το συμφωνητικό υπόκειται σε δικαίωμα ακύρωσης εκ μέρους σας 

Ο Προμηθευτής δύναται να τροποποιήσει τους παρόντες όρους πώλησης αναφορικά με μελλοντικές πωλήσεις χωρίς να σας ειδοποιήσει. Αυτό δεν επηρεάζει τις εκκρεμείς παραγγελίες.


Πληρωμή

Η πληρωμή για τα προϊόντα και τα έξοδα αποστολής μπορεί να πραγματοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο εμφανίζεται στο δικτυακό τόπο του ygeiadermapharm τη στιγμή που κάνετε την παραγγελία σας. Το οφειλόμενο ποσό πρέπει να εισπραχθεί πριν την ημερομηνία παράδοσης. Η έγκαιρη είσπραξη αποτελεί θεμελιώδη όρο του παρόντος συμφωνητικού και η παραβίασή της παρέχει το δικαίωμα στον προμηθευτή να ακυρώσει άμεσα το συμφωνητικό.

Δεν πραγματοποιείται καμία παράδοση μέχρις ότου εισπραχθεί εκκαθαρισμένο το οφειλόμενο ποσό


Παράδοση

Τα προϊόντα που παραγγέλνετε παραδίδονται στην καταχωρημένη διεύθυνση (διεύθυνση τιμολόγησης) που δίνετε όταν κάνετε την παραγγελία σας.

Παραγγελίες που γίνονται πριν τη 1:00 μμ τις εργάσιμες ημέρες διεκπεραιώνονται αυθημερόν και παραδίδονται συμφώνως προς την προτιμητέα επιλογή παράδοσης, εφόσον δεν απαιτούνται συμπληρωματικοί έλεγχοι ασφαλείας και όλα τα προϊόντα υπάρχουν σε διαθέσιμα αποθέματα (εργάσιμες θεωρούνται όλες οι ημέρες εκτός από τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες.)

Εάν η παράδοση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί στη διεύθυνσή σας για λόγους που εμπίπτουν στον έλεγχο του Προμηθευτή, ο Προμηθευτής θα σας ενημερώσει το συντομότερο δυνατό.

Θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια να σας παραδοθούν τα προϊόντα το συντομότερο δυνατό αφότου έχει γίνει αποδεκτή η παραγγελία σας. Ωστόσο, ο προμηθευτής δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που τυχόν υποστείτε λόγω εύλογης ή αναπόφευκτης καθυστέρησης στην παράδοση. Στην περίπτωση αυτή, ο Προμηθευτής θα σας ενημερώσει για οποιαδήποτε καθυστέρηση το συντομότερο δυνατό και θα σας δώσει τη δυνατότητα να ακυρώσετε την παραγγελία σας σε αυτό το σημείο.

Εάν η συσκευασία των προϊόντων δεν φαίνεται να είναι σε καλή κατάσταση, τότε παρακαλούμε να αρνηθείτε να τα παραλάβετε.

Ο Προμηθευτής δεν ευθύνεται για τυχόν επιπλέον φόρους, τέλη ή άλλες χρεώσεις που επιβάλλονται στον τόπο προορισμού άμα τη παραλαβή των προϊόντων.

Η παράδοση εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα των αποθεμάτων. Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια ώστε να παραδίδουμε τα ετοιμοπαράδοτα προϊόντα. Λεπτομέρειες αποστολής θα βρείτε στις σχετικές σελίδες των προϊόντων.

Λόγω των διαφορετικών τελωνειακών κανονισμών σε ορισμένες χώρες, δεν εγγυόμαστε την παράδοση ορισμένων προϊόντων. Εάν τα προϊόντα αυτά επιστραφούν σε εμάς, θα ενημερώσουμε τους πελάτες και θα επιλύσουμε αναλόγως το ζήτημα.

Το κόστος παράδοσης δεν περιλαμβάνει τυχόν φόρους ή τελωνειακούς δασμούς που ενδεχομένως επιβάλλονται κατά την εισαγωγή των προϊόντων. Αυτές οι χρεώσεις καταβάλλονται από τον παραλήπτη. Για όλες τις παραγγελίες άνω του 1 κιλού, τόσο για προορισμούς εντός του ελλαδικού χώρου όσο και στο εξωτερικό, επιβάλλεται πρόσθετη χρέωση παράδοσης (αυτό δεν αποκλείει τη δωρεάν υπηρεσία παράδοσής μας).


ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

Έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε το συμφωνητικό ανά πάσα στιγμή έως και 14 ημέρες αφότου παραλάβετε τα προϊόντα (βλ. παρακάτω).

Εκτός από την περίπτωση ελαττωματικών προϊόντων ή προϊόντων με εσφαλμένη περιγραφή, εάν ασκήσετε το δικαίωμα σας για ακύρωση μετά την παράδοση των προϊόντων σε σας, θα είστε υπεύθυνοι για την επιστροφή των προϊόντων στον Προμηθευτή με δικό σας κόστος. Τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται στη διεύθυνση που αναφέρεται στην ενότητα Επιστροφές στο δικτυακό τόπο του Προμηθευτή. Οφείλετε να επιδείξετε τη δέουσα προσοχή ώστε να εξασφαλίσετε ότι τα προϊόντα δεν θα υποστούν ζημία εν τω μεταξύ ή κατά τη μεταφορά. Σε περίπτωση ελαττωματικών προϊόντων ή προϊόντων με εσφαλμένη περιγραφή, ο Προμηθευτής οφείλει, εφόσον ειδοποιηθεί, είτε να παραλάβει τα προϊόντα από εσάς είτε να σας ζητήσει να επιστρέψετε τα προϊόντα στον Προμηθευτή σύμφωνα με τη διαδικασία Επιστροφών του Προμηθευτή.

Μόλις ειδοποιήσετε τον Προμηθευτή ότι ακυρώνετε το συμφωνητικό, ο Προμηθευτής θα σας επιστρέψει ή θα σας πιστώσει εκ νέου εντός 30 ημερών οποιοδήποτε ποσό έχει καταβληθεί από εσάς ή έχει χρεωθεί στην πιστωτική σας κάρτα για τα εν λόγω προϊόντα.

Εκτός από την περίπτωση ελαττωματικών προϊόντων ή προϊόντων με εσφαλμένη περιγραφή, εάν δεν επιστρέψετε τα προϊόντα όπως απαιτείται, ο Προμηθευτής δύναται να σας χρεώσει με ποσό που δεν θα υπερβαίνει το άμεσο κόστος της ανάκτησης των προϊόντων.

Δεν έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε το συμφωνητικό εάν οποιοδήποτε προϊόν έχει αποσφραγισθεί ή αφαιρεθεί από την αρχική συσκευασία του.

Oποιοδήποτε ελάττωμα των προϊόντων που προκύπτει από φυσιολογική φθορά, εκ προθέσεως ζημία, ατύχημα, αμέλεια από εσάς ή από οποιονδήποτε τρίτο, χρήση διαφορετική από την προβλεπόμενη από τον κατασκευαστή, αμέλεια συμμόρφωσης προς τις οδηγίες του κατασκευαστή ή του Προμηθευτή δεν παρέχει το δικαίωμα επιστροφής στον αγοραστή.

Εάν τα προϊόντα που παραλάβετε έχουν υποστεί ζημία κατά τη μεταφορά, πρέπει να ενημερώσετε τον Προμηθευτή τηλεφωνικώς ή ταχυδρομικώς ή μέσω email εντός 7 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή των προϊόντων. Μόλις επιβεβαιώσουμε τη ζημία, θα σας παράσχουμε (εφόσον συμφωνείτε) αντικατάσταση των προϊόντων ή επιστροφή ολόκληρου του χρηματικού ποσού που έχετε καταβάλει μέσω της αρχικής μεθόδου πληρωμής σας, ενώ θα σας αποζημιώσουμε και για εύλογο ποσό για τα έξοδα επιστροφής.

Εάν τα προϊόντα που παραλάβετε είναι ελαττωματικά ή ατελή κατά την άφιξή τους (έστω και αν δεν υπέστησαν ζημία κατά τη μεταφορά), πρέπει να μας ενημερώσετε εντός 7 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή των προϊόντων και να μας επιστρέψετε τα εν λόγω προϊόντα σύμφωνα με την πολιτική Επιστροφών μας. Μόλις επιβεβαιώσουμε το ελάττωμα, θα σας παράσχουμε (εφόσον συμφωνείτε) αντικατάσταση των προϊόντων ή επιστροφή ολόκληρου του χρηματικού ποσού που έχετε καταβάλει μέσω της αρχικής μεθόδου πληρωμής σας, ενώ θα σας αποζημιώσουμε και για εύλογο ποσό για τα έξοδα επιστροφής.


Προστασία Δεδομένων

Ο Προμηθευτής λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο ώστε να κρατά ασφαλή τα στοιχεία της παραγγελίας και της πληρωμής σας. 


Επιστροφές

Λάβετε υπόψη ότι κάθε προϊόν το οποίο επιστρέφεται σε εμάς εντός 10 ημερών ως ελαττωματικό ή ατελές ελέγχεται και επαληθεύεται από τους τεχνικούς μας. Όποιο προϊόν διαπιστώνεται, κατόπιν επιστροφής, ότι δεν είναι ελαττωματικό ή ατελές θα σας το επιστρέφουμε, διατηρώντας το δικαίωμα να σας χρεώσουμε για τα έξοδα επιστροφής μέσω της αρχικής μεθόδου πληρωμής σας. Σε περίπτωση που η πιστωτική σας κάρτα απορριφθεί ή έχει λήξει, θα κρατήσουμε το προϊόν/τα προϊόντα έως ότου εισπράξουμε ολόκληρο το χρηματικό ποσό για τα έξοδα επιστροφής

Όλες οι επιστροφές προϊόντων πραγματοποιούνται υπ’ ευθύνη σας, συνεπώς συνιστούμε σε όλους τους πελάτες μας να επιδεικνύουν τη δέουσα επιμέλεια όταν μάς επιστρέφουν τα προϊόντα τους, διασφαλίζοντας, παραδείγματος χάριν, ότι τα προϊόντα φέρουν τα σωστά στοιχεία αποστολής, είναι κατάλληλα συσκευασμένα και μεταφέρονται από αξιόπιστο μεταφορέα.


Cookies

Όπως και οι περισσότεροι δικτυακοί τόποι έτσι και το ygeiadermapharm.gr χρησιμοποιεί cookies, έτσι ώστε να έχει πρόσβαση σε ορισμένες πληροφορίες κάθε φορά που κάποιος περιηγείται στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Tα cookies είναι απαραίτητα για τη λειτουργία σημαντικών ενοτήτων του site.

Τα cookies είναι αλφαριθμητικά αρχεία που μεταβιβάζονται στο σκληρό δίσκο του ηλεκτρονικού υπολογιστή των χρηστών/επισκεπτών ενός δικτυακού τόπου και χρησιμεύουν για την τήρηση στατιστικών στοιχείων που είναι απαραίτητα για την προσφορά υπηρεσιών όπως αυτές που αναφέρονται παραπάνω, όπως και για να καθορίζονται οι δημοφιλείς δικτυακοί τόποι ή για λόγους marketing και την πρόσβαση του χρήστη/επισκέπτη στην ιστοσελίδα – δικτυακό τόπο που επιθυμεί.

Τα cookies δεν δημιουργούν κινδύνους για τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη της ιστοσελίδας. Χωρίς αυτά η πλοήγηση και χρήση της ιστοσελίδας καθίσταται πάρα πολύ δύσκολη.


Ισχύουσα Νομοθεσία και Δικαιοδοσία

Οι παρόντες όροι πώλησης και η αποστολή των προϊόντων υπόκεινται στην ελληνική νομοθεσία και τα ελληνικά δικαστήρια θα έχουν δικαιοδοσία για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από το συμφωνητικό.